Your address will show here +12 34 56 78
VISUELL PROFIL

Du har kanskje startet opp en ny bedrift og fått laget en logo etter egne ønsker, men har du fastsatt bedriftens visuelle profil?

Den er nemlig helt avgjørende for hvordan bedriften din oppfattes utad. Du trenger mer enn bare en logo for å bygge identitet og merkevare. Hva skiller deg fra dine konkurrenter? Hvorfor skal en forbruker velge deg fremfor en annen aktør?
Hva er en visuell profil?
Den visuelle profilen er det helhetlige uttrykket en bedrift gir, den skal fortelle og gi inntrykk av hvem bedriften er. Alt fra logo og bruk av farger til tone of voice og profileringsartikler inngår i en bedrifts visuelle profil. Ofte omtales den visuelle profilen også for grafisk profil eller visuell identitet.
Den visuelle identiteten er bedriftens ansikt utad, derfor må den være gjennomført og presentere din bedrift på en god måte.
Førsteinntrykket som skapes når en forbruker møter din bedrift er med på å forme den totale opplevelsen av bedriften. Med den visuelle profilen sikrer du at førsteinntrykket blir slik som du ønsker at din bedrift skal bli oppfattet.
Hvorfor er visuell profil viktig? 
Det er en rekke grunner til hvorfor det å ha en visuell profil er viktig, vi har listet opp noen av dem her:
Gjenkjennelse En tydelig og konsistent visuell profil styrker merkevaren og gjør det lettere for forbrukerne å gjenkjenne og huske merket. Dette skaper en sterkere tilknytning mellom merket og forbrukeren, noe som kan føre til økt lojalitet og gjentatt kjøp.
Profesjonalitet En gjennomtenkt visuell profil gir merket et profesjonelt og troverdig utseende. Det bidrar til å bygge tillit og signaliserer at bedriften tar kvalitet og omdømme på alvor.
Differensiering I dag er det mange om benet, og det er viktig å skille seg ut. En visuell profil kan være med på å differensiere ditt merke fra konkurrentene.
Konsistens Gjennom den visuelle profilen gis det retningslinjer for hvordan merket skal presenteres på tvers av ulike kommunikasjonskanaler. Det gjør at merkets budskap og identitet ivaretas, uavhengig av hvor eller hvordan forbrukerne kommer i kontakt med det.
Effektiv kommunikasjon Visuelle elementer, som farger, bilder og typografi, kan kommunisere følelser, verdier og budskap på en måte som ord alene ikke kan. En godt utformet visuell profil hjelper merket med å kommunisere på en effektiv og engasjerende måte med sitt publikum.
Hvordan kan vi hjelpe deg med?
For å bygge en god visuell profil er vi nødt til å sette oss inn i bedriften, men vi må også danne oss en forståelse for markedet og deres konkurrenter. 
Vi kan hjelpe deg og din bedrift med å utarbeide en komplett visuell profil. Denne består av logo og variasjoner av logo, fargepalett, typografi, grafiske elementer og profileringsartikler.

Trenger din bedrift å etablere eller styrke sin visuelle identitet? Da kan vi hjelpe deg!
  • Text Hover