Your address will show here +12 34 56 78
INFLUENCERMARKEDSFØRING

Influencermarkedsføring kan gi større salg, og påvirkningskraften til en influencer har en enorm stor makt i dagens samfunn.

Vi tilbyr hjelp til å etablere samarbeid med influencere som er kongruens mellom bedriftens produkter og/eller tjenester, og dette til et publikum som er interessert og kjøpevillig.

Hvorfor influencermarkedsføring?
Influencer er et engelsk begrep som direkte oversatt betyr påvirker. I dagens samfunn har vi flere påvirkere enn noen gang, men hvordan kan din bedrift benytte seg av denne påvirkningskraften?

Influencermarkedsføring bidrar til økt merkevarebevissthet og troverdighet gjennom støtte fra en pålitelige influencere. Som bedrift vil du også få tilgang til et målrettet publikum gjennom influencerens tilstedeværelse og engasjement i sosiale medier.
 
Gjennom influencermarkedsføring vil også merkelojalitet øke ettersom forbrukere oftere kjøper produkter som er godkjent av folk de følger og stoler på. Samtidig gir det store muligheter for å nå en yngre målgruppe som kanskje ikke påvirkes av tradisjonelle annonseringsmetoder. 

Influencermarkedsføring er gir deg også muligheten til å samle verdifull innsikt og tilbakemeldinger fra kunder gjennom influencer-generert innhold. 
  • Text Hover